-37%
 Combo 2 Nước Uống Collagen Gilaa Siêu Phân Tử 300DA (20g x 30 gói)  Combo 2 Nước Uống Collagen Gilaa Siêu Phân Tử 300DA (20g x 30 gói)

1,130,000 đ 1,780,000 đ

Hết hàng
 Phấn nước Gilaa Long Wear DD Cushion (13g)  Phấn nước Gilaa Long Wear DD Cushion (13g)
Hết hàng
 Son Kem Lì Gilaa Long Wear Lip Cream (5g)  Son Kem Lì Gilaa Long Wear Lip Cream (5g)

199,000 đ

Hết hàng
 Son Gilaa Plumping Lip Serum (3.8g)  Son Gilaa Plumping Lip Serum (3.8g)