-20%
 Son kem lì Glamrr Q Long Wear Lip Cream Full Size (5g)  Son kem lì Glamrr Q Long Wear Lip Cream Full Size (5g)

199,000 đ 250,000 đ

Hết hàng
 Phấn nước Gilaa Long Wear DD Cushion (13g)  Phấn nước Gilaa Long Wear DD Cushion (13g)
Hết hàng
 Son Gilaa Plumping Lip Serum (3.8g)  Son Gilaa Plumping Lip Serum (3.8g)
Hết hàng
 Son Kem Lì Gilaa Long Wear Lip Cream (5g)  Son Kem Lì Gilaa Long Wear Lip Cream (5g)

199,000 đ